วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ประวัติส่วนตัว

นางสาวนันทนีย์   ทองจีน    
ค.บ.2   เอกการประถมศึกษา
หมู่ 1 รหัส 534188019
คณะครุศาสตร์

ชื่อเล่น  นู๋ฝ้าย lovelove
เกิดวันที่ 07/12/34
อายุ 20  ปี
ชอบสี  ฟ้า-เขียว
คติประจำใจ  อนาคตไม่สำคัญ  ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น